+36 1 506 0400

nyomkövetés

járműkövetés

flottakövetés

GSGroup – személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat és tájékoztató

(1. verzió, hatályos: 2018. május 25-től)

1.
A DOKUMENTUM ISMERTETÉSE
A személyes adatokra vonatkozó szabályzat és tájékoztató azokat az információkat foglalja magában, beleértve a személyes adatokat, amelyeket a GSGroup az általa nyújtott szolgáltatások és megoldások során összegyűjt, feldolgoz, megoszt és tárol (együtt: a "Szolgáltatások")
Ebben a szabályzatban a "GSGroup", valamint a "mi", "minket", "velünk" névmások mindig a GSGroup-ot és leányvállalatait jelölik.
A Szolgáltatásokat az egyes vállalatok alkalmazottai és alvállalkozói részére nyújtjuk, az adott vállalat útmutatásainak megfelelően. Ön a Szolgáltatásokat a munkaadója vagy más vállalat (az Ön "Vállalata") által adott hozzáférési joggal használja, s ez a Vállalat nagy valószínűséggel rendelkezik a Szolgáltatások során Ön által benyújtott vagy rendelkezésre bocsátott adatok tárolására, elérésére, módosítására, törlésére és visszatartására vonatkozó saját szabályzattal és tájékoztatóval. Ez azt jelenti, hogy Vállalatának joga van (i) az Ön GSGroup hozzáférési jogát ("Hozzáférési jog") kezelni és adminisztrálni, valamint (ii) bármely Ön által a Szolgáltatások során benyújtott, készített vagy átadott adathoz hozzáférni és azt feldolgozni, beleértve például az Ön állásfoglalásait és egyéb kommunikációit.
A GSGroup által nyújtott szolgáltatás tekintetében az Ön Vállalata az adatkezelő. A GSGroup az adatfeldolgozó, aki az Ön személyes adatait feldolgozza, beleértve bármely Ön által a Szolgáltatások használata során a Vállalata nevében megadott személyes adatot.
Kérjük, hogy az adatvédelmi szabályzatot érintő bármely kérdéssel kapcsolatban saját Vállalatához forduljon, beleértve Vállalatának a GSGroup-pal a Szolgáltatások használatára vonatkozó vállalati szerződéseit is. Reklamációt a Vállalatának vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalnak lehet benyújtani.
Ha kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal vagy a Szolgáltatások részeként feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő e-mail címen: [email protected]
2.
ALAPELVEK
A GSGroup elkötelezte magát az Ön adatainak védelme, valamint a leghatékonyabb és legbiztonságosabb online és offline élményt nyújtó technológia kidolgozása mellett.
A Szolgáltatások használatával Ön hozzájárul a jelen dokumentumban ismertetett adatkezelési gyakorlathoz, valamint beleegyezik, hogy az adatokat a GSGroup az alább leírt módon gyűjtse és dolgozza fel.
3.
CÉL: MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA?
Személyes adatainak feldolgozása azzal acéllal történik, hogy Önnek vagy Vállalatának a GSGroup-pal kötött szerződését teljesíteni tudjuk. Az alábbiakban ismertetjük, hogy ez mit jelent arra vonatkozóan, hogy milyen adatot gyűjtünk és dolgozunk fel, hogyan, hol és milyen hosszú ideig tároljuk.
Az alábbiakban ismertetjük, hogy ez mit jelent arra vonatkozóan, hogy milyen adatot gyűjtünk és dolgozunk fel, hogyan, hol és milyen hosszú ideig tároljuk.
Azért fontos e szabályzat elolvasása, mert azáltal, hogy Ön használja a Szolgáltatásokat, felhatalmazza a Vállalatot és minket, mint Vállalatának adatfeldolgozóját, személyes adatainak a fenti célokból történő kezelésére.
4.
A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA
A személyes adatok feldolgozásának jogalapját az Ön és saját Vállalata, munkáltatója, mint adatkezelő között hatályban lévő adatkezelési megállapodásban, illetve szabályzatban foglaltak határozzák meg az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) (EU 2016/679 sz. rendelet) 6. cikkelyének alapján. A Szolgáltatások használata természetes eszköze a Vállalatnál végzett munkájának. Az adatok feldolgozása az Ön Vállalatával kötött megállapodásunk teljesítéséhez szükséges.
Személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló hatályos magyar törvény rendelkezéseinek és a személyes adatok védelméről szóló rendeleteknek megfelelően dolgozzuk fel, melyek 2018. május 25-től tartalmazzák az európai általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 ("GDPR") rendelkezéseit is. A GDPR szerint Önnek joga van kérni a következőket:
1.
Hozzáférés személyes adataihoz
2.
Személyes adatainak helyesbítését vagy törlését
3.
Adatai hordozhatóságát, illetve személyes adatainak kigyűjtését más szolgáltató részére történő átadáshoz
Amennyiben a személyes adatainak kezelése a munkáltatójánál fennálló szabályzat értelmében az Ön hozzájárulásán alapul, úgy személyes adatainak megadása önkéntes és joga van személyes adatainak felhasználását korlátozni, de néhány alapvető információra mindenképpen szükség van a Szolgáltatások működéséhez.
Ilyen jellegű kéréssel forduljon saját Vállalatához, a 10. pontban leírtak szerint.
5.
MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?
A következő adatokat gyűjtjük:
1.
Teljes neve
2.
Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Telefonszám és e-mail cím;
3.
Tartózkodási helye a Szolgáltatások használata során, vagy a Szolgáltatások követésével kapcsolatban történő jármű- vagy más tárgyak használata során;
4.
A jármű nyilvántartási száma;
5.
A részünkre küldött felhasználói kommunikációk, visszajelzések, javaslatok és ötletek;
6.
Számlázási adatok; valamint
7.
Az Ön által nyújtott azon adatok, amelyeket akkor ad át részünkre, amikor Ön vagy Vállalata kapcsolatba lép velünk vagy megbíz bennünket a Szolgáltatások támogatásával kapcsolatban.
8.
A fent említett adatokat vagy Önön és az Ön Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységén keresztül, vagy pedig Vállalatán keresztül kapjuk meg.
6.
HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT?
Az összegyűjtött adatokat a Szolgáltatások teljesítése, fejlesztése és javítása során használjuk fel, beleértve azokat az adatokat is, amelyek szolgáltatásaink és a biztonság színvonalának javításához szükségesek.
Kapcsolattartási adatait a mi cégünk vagy az Ön Vállalata arra is felhasználhatja, hogy adatokat küldjünk Önnek, vagy megkérjük, hogy a Szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos felmérésekben vegyen részt.
Az adatokat összesített, nem azonosítható formában kutatási célokra is felhasználhatjuk, valamint értékesítési iránnyal, marketinggel, termékfejlesztéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos döntések megkönnyítéséhez.
Az iparágban használt szabványos módszereket használunk az adatok biztonságos megőrzésére, miközben az Ön hálózati kapcsolatain és az interneten keresztül a Magyarországon lévő szervereinkre érkeznek az Ön által küldött adatok.
A Szolgáltatásokhoz feltöltött minden adat és fájl titkosítva kerül feltöltésre felhőalapú rendszerünkbe.
7.
HOL TÖRTÉNIK ADATAINAK FELDOLGOZÁSA?
Az Öntől kapott személyes adatokat a Magyarországon található Telenor szerverszobában működő saját szervereinken tároljuk és dolgozzuk fel.
8.
AZ ADATOK MEGOSZTÁSA
A GSGroup a termékeinek és szolgáltatásainak teljesítésével nem összefüggő kereskedelmi és marketing célokra nem oszt meg semmiféle személyes adatot. A GSGroup a személyes adatokat a Szolgáltatások teljesítése érdekében át fogja adni az Ön Vállalata részére.
Személyes adatot a következő, korlátozott számú helyzetben oszthatunk meg másokkal:
1.
Az Ön kifejezett hozzájárulásával: Személyes adatokat akkor oszthatunk meg, amikor Ön ehhez hozzájárult.
2.
Személyes adatait a GSGroup vagy alvállalkozói az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben vagy az EU-hoz hasonló adatvédelmi törvények hatálya alatt álló egyéb területeken gyűjthetik, dolgozhatják fel és tárolhatják. A fentiek értelmében személyes adatai ezen joghatóságok követelményeinek hatálya alá kerülhetnek, amely azzal járhat, hogy ezen joghatóságokban működő kormányszerveknek a személyes adatokat a törvény értelmében ki kell szolgáltatni.
3.
Jogi megkeresések: Amennyiben bármely hatóságtól vagy peres féltől a Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokra vonatkozó adattovábbítási kötelezettséget, illetve kérést tartalmazó felhívást kapnánk, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a kérelmezőt közvetlenül az Ön Vállalatához irányítsuk át. Amennyiben a kérelmezőt felkérjük, hogy kérését a Vállalathoz irányítsa, a kérelmező fél rendelkezésére bocsátjuk az Ön Vállalatának kapcsolattartási adatait. Ha jogi úton arra köteleznek bennünket, hogy másnak adatot szolgáltassunk, hacsak törvény nem tiltja, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy a Vállalatát értesítsük erről, hogy az ezután Önt értesíteni tudja Vállalatának szabályzata és a jogszabályok szerint. Az adatvédelmi törvény értelmében minden hozzánk érkezett adatkérelmet az Ön Vállalatához irányítunk, kivéve ha ezt törvény tiltja.
4.
Összesített vagy nem azonosítható adatok. A GSGroup szoftvereinek, termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése, támogatása és működtetése céljából, valamint ezen termékeknek és szolgáltatásoknak a használatával kapcsolatos jelentések elkészítése és terjesztése céljából nem személyes adatokat (például összesített vagy név nélküli ügyféladatokat) megoszthatunk másokkal. Megtesszük a szükséges intézkedéséket annak érdekében, hogy ezeket a nem személyes adatokat ne lehessen kapcsolatba hozni Önnel.
9.
BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM
A birtokunkban lévő adatokat ügyfelek és tevékenységek azonosításához használjuk, valamint az Ön Vállalatának nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos biztonsági és adatvédelmi ügyek céljából, például gyanús tevékenységek vagy szabályszegések felderítésére. Hozzáférési Jogának védelme érdekében mindent megteszünk: mérnökcsapatokat alkalmazunk, automatizált rendszereket és olyan fejlett technológiákat használunk, mint például az adattitkosítás és a gépi tanulás.
10.
HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN ADATAIHOZ ÉS AZOK MÓDOSÍTÁSA
Mind Ön, mind Vállalata elérheti, kijavíthatja vagy törölheti a Szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön által feltöltött adatokat a Szolgáltatásokban szereplő eszközök segítségével. Ha nem tudja a Szolgáltatásokban szereplő eszközöket használni, forduljon közvetlenül a Vállalatához az adatok hozzáférésével vagy módosításával kapcsolatban.
A Szolgáltatás adatain végrehajtott módosítások azonnali hatállyal felülíródnak az adott hálózatban, de az adatokról a GSGroup biztonsági másolatot őriz kereskedelmi szempontból ésszerű időtartam idejéig, valamint az Ön Vállalatának rendelkezései szerint.
11.
HOZZÁFÉRÉS LEZÁRÁSA
Ha meg szeretné szüntetni a Szolgáltatások használatát, forduljon saját Vállalatához. Hasonlóképpen, amennyiben már nem dolgozik a Vállalatnál, a Vállalat felfüggesztheti Hozzáférési Jogát és/vagy törölheti a Hozzáférési Jogával kapcsolatos adatokat.
A hozzáférés lezárása után általában 30 nap múlva törlődnek az adatok a Vállalata nevében, de egyes adatok a Vállalat által megszabott ésszerű ideig megmaradhatnak biztonsági másolatok formájában. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatások során létrehozott és megosztott tartalom a Vállalat tulajdonába kerül és az adatok a Szolgáltatásokban hozzáférhetőek maradhatnak akkor is, ha a Vállalat inaktiválja vagy megszünteti Hozzáférési Jogát. Így a Szolgáltatásokra feltöltött tartalom a munkája során készített egyéb tartalomhoz (pl. prezentációk vagy feljegyzések) hasonlónak tekinthető.
12.
MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?
A GSGroup általában addig tárolja az Ön személyes adatait a GSGroup szerverein, ameddig Ön vagy a Vállalata a GSGroup ügyfele marad. A számviteli dokumentumokkal kapcsolatos adattárolás időtartama a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően legfeljebb 10 év. A személyes adatok 13 hónapig aktívan elérhetőek, ezt követően további 4 évig archívumban kerülnek tárolásra, majd ezen időtartam lejártát követően törlésre kerülnek.
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Önnek joga van az adatok törlését kérni.
13.
AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK MÓDOSÍTÁSAI
Az adatvédelmi szabályzatunkat bizonyos időnként módosíthatjuk. Adatvédelmi szabályzatunk módosítása esetén a legközelebbi belépése előtt felszólítást kap, hogy fogadja el az adatvédelmi szabályzat új változatát.
***